Snížení PK


Napsáno: 2012-05-05 22:52:43 | Autor: BigBlesk | Přečteno: 1189 x   tisk> Quest na pk body
Snížení PK-Repent your sins

Popis: Odměna:
Quest ke snížení PK statusu Sníží PK status od  1-10
Start Level: OdmÄ›na pro nováčky:
Neomezen Neznámá
Začátek v: Pro Rasy:
Floran, Hardigans Academy, Wasteland Všechny
Typ: Pro povolání:

Opakovatelný, Sólo

Všechny

 

 

Black Judge
Quest můžeš začít u jakékoliv " Black Judge ". Jsou tÅ™i – první je ve Floranu, druhá kousek severnÄ› od místa kde se objevíš, když se necháš portnout do Hardigans Academy a tÅ™etí najdeš když se portneš do jižní části Wastelandu a půjdeš na konec celkem krátké cesty, která směřuje na jih – tady se pÅ™ed nákladním vozem nachází pár prodávajících NPC a mezi nimi i Black Judge
Black Judges
Promluv s ní a pÅ™ijmi quest. Pokud tÄ› neodmítne " for being mean " (tvoje jméno je červené – musíš smít krev ze svých rukou pomocí zabíjení mobů nebo Å™íct pÅ™íteli aÅ¥ tÄ› zabije a zbaví tÄ› tak nechtÄ›né karmy) nebo " carebear " (číslo ve tvých statistikách u PK je nula, bež tedy nÄ›koho killnout ;o) ), pošle tÄ› zÅ™ejmnÄ› podle tvého levelu za jedním z tÄ›chto NPC:  - Katari – nachází se kousek od Swamplandu (viz obr) 
Katari
Katari tÄ› pošle zabíjet Ratman scavengers kteÅ™í narušují její práci.  - Piotur – nachází se u Orc barracks 
Piotur
Pitour ti Å™ekne že jeho farma trpí útoky bojových psů Turek a poprosí tÄ› o jejich vyhnání. (Jsou v Abandoned Campu )  - Wiseman Casian nacházející se na jihu Wastelandu 
Casian
tÄ› pošle pro srdce Tyrant Kingpina.  - Magister Joan, která je v Ivory Tower na druhém patÅ™e

 

 

Joan
tÄ› pošle zabíjet Trisalim tarantula do Sea of Spores (pozor na Orphen která se ráda portuje náhodnÄ› kolem SoS !) a pÅ™inést zpÄ›t 3 venom sac  Po splnÄ›ní a odevzdání itemů daným NPC se vydej opÄ›t za Black Judge. Ta tÄ› pošle do Giranu za blacksmithem Pushkinem vyrobit "manacle of penitent " (vÄ›znící pouta).  Na ty je však potÅ™eba materiál, který nemusí být zrovna levný tak na to buď pÅ™ipravený. (Podívej se do knihovny na oficiálních stránkách jak daný stuff vyrobit). 
List surovin
Blacksmith Pushkin
Giran
VÄ›znící pouta
Jakmile danou vÄ›c u Pushkina vyrobíš, odešle tÄ› zase zpÄ›t za Black Judge, která tÄ› poprosí abys u sebe ve vyrobených okovech uvÄ›znil tvora, který požírá hÅ™íchy - tvého nového Sin Eatera
Sin Eater
Collar
Pet se ovládá jednoduše , v podstaÅ¥e tÄ› jen pronásleduje. Pro zvyšování svého levelu na moby neútočí, jednoduše si bere všechno tvoje XP a SP. Pro úspÄ›šné dokončení questu musíš svého Sin Eatera vyexpit min o jeden level a pak se vrátit opÄ›t za Black Judge. Za každý zvýšený lvl Sin Eatera ti Black Judge vymaže náhodnÄ› 1-10 PK. Tento pet požírá stejné krmení jako vlci (" wolf food "), tak na nÄ›ho nezapomeň ;-). Tento quest je dlouhotrvající – Sin Eatera si necháváte a když je potÅ™eba expíte dál, jen s ním chodíte za Black Judge a ta vám snižuje PK status (a pokaždé Sin Eatera "De-Leveluje").  Sin Eater bude mít stejný level jako ty když ho dostaneš, takže je dobré udÄ›lat si tento quest co nejdÅ™ív (rychleji se pak expí).  Důležité informace:  Není možné pÅ™epínat mezi subclassy když máš aktivovaný tento quest.  Když nebudeš svého Sin Eatera krmit, umÅ™e a budeš muset dÄ›lat celý quest znova.  MÄ›j s sebou poÅ™ád pár rez scrollů , protože jako zatracený tvor vyvolává agresi ve všech okolních mobech.  Najdi si soukromé místečko na jeho expení pokud nechceš aby celý svÄ›t vÄ›dÄ›l že jsi PK.  Snaž se mít mezi 1 a 4 PK abys snížil pravdÄ›podobnost dropnutí nÄ›jakého itemu.  Pokud se dostaneš na 0 PK ztratíš svého Sin Eatera, takže je to občas velice těžký úkol.  Proč a jak využívat Sin Eatera:  Teď už je jasné že Sin Eater je tu kvůli snižování PK statusu, ale má i další využití:  1) Kapacita – Když chceš dokončit quest, ale máš pÅ™íliš plný inventáÅ™, můžeš nÄ›co odložit k Sin Eaterovi. Dávej mu však jen lehčí vÄ›ci – neunese toho pÅ™íliš. Navíc je nedropne když umÅ™e, takže sou víc v bezpečí než u tebe.  2) Å½ádné EXP – Nezvyšuje se ti level když máš vyvolaného Sin Eatera, což je praktické když se tÅ™eba snaÅ¾íš nÄ›co spoilnout, dÄ›láš quest (zvlášÅ¥ na nižších levech), u manor systému nebo když jen chceš našetÅ™it peníze.  3) Klid a mír – Kdykoliv hráči uvidí vašeho peta, budou se bát krvavého masakru a nechají vás radši být. Ví že když máte Sin Eatera dÅ™íve jste nÄ›koho zabili a můžete to udÄ›lat kdykoliv znovu.  4) Zábava – Sin Eater spamuje ještÄ› víc neÅ™ ,,Orators of Revelation“. Zkuste ho opakovanÄ› udeÅ™it ve mÄ›stÄ› ;-)  5) Lacinost – Jakmile ho získáš, už ho jen krmíš (jí velice málo) a už na nÄ›ho nekupuješ žádný Amor nebo zbranÄ›.

 

Zdroj : www.lineage.cz