Zaregistrovat se | Přihlásit se

 Příkazy | Klávesové zkratky

Příkazy


Napsáno: 2012-05-10 19:49:44 | Autor: BigBlesk | Přečteno: 930 x  tisk  > Klávesové zkratky

 

 

 


Alt+T Status.
Alt+C Akce.
Alt+K Skilly.
Alt+U Quest info.
Alt+V InventáÅ™.
Alt+B Comunity (kdo je online).
Alt+X Systém menu.
Alt+J ZavÅ™e chat okno, otevÅ™ít se pak dá jen pomocí pÅ™íkazu ALT+H.
Alt+W ZavÅ™e radar, otevÅ™ít se dá pomocí ALT+H.
Alt+H OtevÅ™e/zavÅ™e všechny okna na obrazovce (to se hodí pÅ™i dÄ›lání screenshotů).
ESC Zruší jakoukoliv akci tvého charu, targetování nebo cokoliv jiného. Pokud není nikdo označený, žádná akce nebude zrušena. Můžeš také zrušit použití Scroll of Escape označením svého charu a zmáčknutím ESC.
PrtScn VytvoÅ™í screenshot (Screeny se ukládají do složky system).
Tab Stejné jako ALT+V.
Ctrl PÅ™i držení Ctrl se zahájí PvP (Zaútočit na hráče se dá jen označením ho a pak držet Ctrl a dát zároveň daný skill nebo zaútočit ručnÄ›).
Alt+Ctrl Začátek/konec PvP.
ALT+[F1-F10] PÅ™epínání mezi panely na urychlení ovládání.
[F1-F12] Používání jednotlivých akcí uložených an aktuálním panelu rychlého ovládání.
ALT+[1-10] PÅ™epínání mezi panely na urychlení ovládání.
[1-10,-,+] Používání jednotlivých akcí uložených na aktuálním panelu rychlého ovládání.
šipky Ovládání postavy.
W S A D Ovládání postavy (stejná funkce jak šipky).
Home Umístí kameru pÅ™ed postavu (jako by ses díval vlastníma očima).
End Umístí kameru za postavu (normální pohled).
Page Up / Page Down PÅ™epínání kamery: první osoba, průmÄ›r a velká vzdálenost od postavy.
/time Ukáže aktuální čas ve hÅ™e (může se hodit pÅ™i nÄ›kterých questech).

 

Chat

[text] Napsání zprávy kterou uvidí jen hráči v bezprostÅ™ední blízkosti.
![text] Shout (uvidí to všichni hráči v určitém okruhu (pokud je na serveru zapnut Global chat, tak to vidí celý server).
+[text] Trade Chat (sem se píšou vÄ›ci na prodej).
#[text] Party Chat (tohle uvidí pouze lidi, se kterými jste právÄ› v partÄ›).
@[text] Clan Chat (jste-li v clanu, uvidí to pouze členové vašeho clanu).
$[text] Alliance Chat (zde píšete všem lidem ve vaší allianci, pouze je-li váš Clan v Alli).
“[nick] [text] Whisper (vidí jen hráč jehož nick je napsán za ” a to aÅ¥ se nachází kdekoliv)(” udÄ›láte pomocí Shift+ů).

 

PÅ™átelé / Ignorace (Friends / Ignore)

/friendlist Zobrazí “friend” list. Můžeš vidÄ›t status jednotlivých hráčů na seznamu – in game (Online) nebo not in game (Offline).
/friendinvite [character] Pošle pozvání vybranému characteru stát se tvým “pÅ™ítelem”. Pokud hráč pÅ™ijme pozvání, objeví se ve tvém friend listu.
/frienddel [character] Odstraní hráče z friend listu.
/blocklist Zobrazí seznam “ignorovaných” hráčů. Zprávy od tÄ›chto ignorovaných hráčů nejsou zobrazovány v žádném chat panelu a trade requesty (nabídky na obchod) jsou atomaticky odmítány.
/block [character] PÅ™idá charakter do “ignore” listu. Tomuto charakteru je poslána oznamovací zpráva.
/unblock [character] Odstraní character z block listu.
/allblock Zapne “silence” mód. Zablokuje chat ve na všech chat kanálech a ruší všechny trade requesty.
/allunblock Vypne “silence” mód.
/evaluate Recommenduje označeného hráče. (PÅ™idá mu bod – s počtem tÄ›chto bodů se nick hráče zbarvuje do modra)

 

Emoce / Postoj

/socialno Character vrtí hlavou. “S tím nesouhlasím!”
/socialyes Character pÅ™ikyvuje. “Souhlasím!”
/socialbow Character se uklání. “Moje gratulace!”
/socialunaware Character krčí rameny. “Nevím”
/socialwaiting Character se protahuje. “Nesnáším čekání!”
/sociallaugh Character se smÄ›je. “That’s funny man!”
/socialhello Character zdraví. “Hello!”
/socialvictory Character vítÄ›znÄ› zdvihá svoji zbraň. “Victory!”
/socialcharge Character vyzívá k boji. “Attack!”
/socialdance Character tančí.
/socialsad Character pláče.
/socialapplause Character tleská.

 

Komunikace s GM

/gm [message] Zahájí vytváÅ™ení petice směřované všem GM serveru. Pište problém pouze jasnÄ› a srozumitelnÄ› bez zbytečných keců.
/petition [message] Stejné jako pÅ™íkaz /gm.
/gmcancel Odstraní odeslanou petici. Používá se pÅ™i vyÅ™ešení problému.
/petitioncancel [message] Stejné jako pÅ™íkaz /gmcancel.
/gmlist Zobrazí všechny GM kteÅ™í jsou online.

 

Pohyb

/loc Zobrazí aktuální lokaci charakteru ve formátu X Y Z.
/sit Character si sedne.
/stand Character si stoupne.
/walk Chůze.
/run Běh.
/pickup Zvednutí nejbližšího itemu.
/mount nebo /dismount Charakter nasedne nebo sleze ze stridera.
/unstuck Pokud se charakter nÄ›kde sekne a nemá Scroll of Escape. Po 5 minutách (záleží na nastavení serveru) je pÅ™emístÄ›n do nejbližší vesnice.

 

Obchod (trade)

/trade [character] Pošle trade request danému charakteru. Pokud pÅ™ijme, otevÅ™e se trade okno. Obchodující charactery musí být nedaleko sebe.
/buy Zobrazí private store na nakupování Private Buy. Až 3 itemy můžou být zároveň nakupovány – trpaslíci můžou prodávat až 5 itemů.
/vendor Zobrazí private store na prodávání Private Sell. Až 3 itemy můžou být zároveň prodávány – trpaslíci můžou prodávat až 5 itemů.
/privatemanufacture Zobrazí private manufacturing store Private Craft. Pouze u trpaslíků. Až 5 itemů může být nabízeno k výrobÄ›.
/findprivatestore [text] Zvýrazní private stores které odpovídají zadanému textu.
/findprivatestore Zruší zvýraznÄ›ní.

 

Boj (combat)

/attack [target] Zaútočí na monstrum nebo character.
/attackforce [target] NásilnÄ› zaútočí na monstrum nebo character (protivník může být v jakémkoliv módu). Pokud nenapíšeš jméno charakteru, zaútočí na aktuálnÄ› označeného.
/attackstand [target] Zaútočí z fixované pozice (protivník musí být v PK nebo PvP módu). Užitečné pro lučištníky. Pokud nenapíšeš nick targetu, zaútočí na aktuálnÄ› označeného.
/useskill [skill] [target] Použije daný skill/spell na monstrum nebo character (pokud je kouzlo pozitivní, musí být oponentův nick bílý, jinak v PK nebo PvP módu). Pokud nenapíšeš jméno charakteru, zaútočí na aktuálnÄ› označeného.
/useskillforce [skill] [target] NásilnÄ› zaútočí na monstrum nebo character daným skillem skill/spell (oponent může bt v jakémkoliv módu). Pokud nenapíšeš jméno charakteru, zaútočí na aktuálnÄ› označeného.
/useskillstand [skill] [target] Použije daný skill/spell na monstrum nebo character z fixované pozice (pokud je kouzlo pozitivní, musí být oponentův nick bílý, jinak v PK nebo PvP módu). Pokud nenapíšeš jméno charakteru, zaútočí na aktuálnÄ› označeného.
/target [target] Vybere (označí) dané monstrum nebo character.
/targetnext Vybere následující monstrum nebo character na kterého se dá zaútočit (character musí být v PK nebo PvP módu).
/assist [target] Vybere označený target zároveň s už označeným monstrem nebo characterem.

 

Makra

%target Jakákoliv akce macra je zaměřena na označený charakter.
%self Jakákoliv akce macra je zaměřena na tvůj char.
%pet Jakákoliv akce macra je zaměřena na tvého peta.
%party1-8 Jakákoliv akce macra je zaměřena na členy party od 1. do 8.
/delay [seconds] ZpoždÄ›ní spuštÄ›ní makra v sekundách.
/useshortcut [hot key] [slot] Použít skill ve slotu na aktuálním panelu rychlého ovládání. Pokud je kouzlo pozitivní, protivníkův nick musí být bílý, jinak v PK nebo PvP módu.
/useshortcutforce [hot key] [slot] Použít náslinÄ› skill ve slotu na aktuálním panelu rychlého ovládání. Pokud je kouzlo pozitivní, protivník může být v jakémkoliv módu.
/useskill [skill] Použít skill/spell na monstrum nebo character. Pokud je kouzlo pozitivní, protivníkův nick musí být bílý, jinak v PK nebo PvP módu.
/useskillforce [skill] NásilnÄ› použít skill/spell na monstrum nebo character. Pokud je kouzlo pozitivní, protivník může být v jakémkoliv módu.

 

Party

/invite [char] Pozvat do párty.
/leave Opustit nynÄ›jší párty.
/dismiss [char] Vyhodit char z party.
/partymatching Hledání party v “pokojích (rooms)” rozdÄ›lených podle levelu a lokace.
/partyinfo Zobrazí způsob rozdÄ›lování itemů nastavený party leaderem.
/changepartyleader Party leader může určit nového party leadera.

 

Aliance a klan

/allyinvite [target clan leader] Pozvat clan do alliance. Pouze pro alliance leadery.
/allyoust [clan] Odstranit clan z alliance. Pouze pro alliance leadery.
/allydismiss Rozpusiti celou alianci. Pouze pro alliance leadery.
/allyleave Opustit allianci. Pouze pro leadery klanů které opouštÄ›jí allianci.
/allydissolve Rozpostí celou allianci. Pouze pro alliance leadery.
/allycrest PÅ™idá crest alliance. Pouze pro alliance leadery.
/allywarstart [alliance] Začne válku s jinou alliancí. Pouze pro alliance leadery.
/allywarstop [alliance] Zastaví válku s jinou alliancí. Pouze pro alliance leadery.
/allywarsurrender [alliance] PÅ™enechání (vítÄ›zství?) jiné allianci. Pouze pro alliance leadery.
/allyinfo Zobrazí alliance status.
/allywarinfo Zobrazí aktivní alianční války.
/clanwarinfo Zobrazí aktivní války klanu.

 

Komentáře